BIK CO TO JEST?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) , przez większość ludzi kojarzonych jest tylko z niespłacanymi kredytami. Jest to błędne przekonanie, w BIK są przechowywane wszystkie dane o kredytach i kredytobiorcach. Jest to instytucja stworzona przez banki w celu posiadania pełnej informacji o potencjalnym kredytobiorcy , na temat jego obecnych zadłużeń a także jego historii kredytowej. Pozwala to szybko ocenić rzetelność klienta i ustalić czy i jaki kredyt może zostać mu udzielony. BIK paradoksalnie nie działa tylko na korzyść banków, w dużej mierze działa na korzyść kredytobiorców, którzy mogliby ulec pokusie kupowania na kolejne kredyty, nie mając możliwości ich spłaty. Dodatkowo, jeśli jesteś rzetelnym klientem, to Twoja pozytywna historia kredytowa jest także w BIK i możesz dzięki temu otrzymać kredyt na lepszych warunkach, gdyż banki będą wolały takiego klienta niż tego, który przy każdym poprzednim kredycie (nawet w innych bankach) sprawiał problemy. Podsumowując, biorąc kredyty w swoim życiu budujesz w BIK niejako markę siebie, jako dobrego kredytobiorcy. KTO MA DOSTĘP DO TAK WRAŻLIWYCH I CENNYCH DANYCH? Do danych zgromadzonych w BIK mają dostęp wyłącznie banki, SKOK-i oraz instytucje upoważnione, typu prokuratura, policja, sądy. KTO MOŻE USUNĄĆ DANE Z BIK? Biuro Informacji Kredytowej nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i do bazy. BIK posiada wyłącznie prawo do zbierania i udostępniania tych danych, nie posiada natomiast prawa jakiegokolwiek ich modyfikowania, ograniczając się wyłącznie do przekazywania zgromadzonych informacji w uzgodnionym formacie. Tylko w sytuacji, gdy przekazane dane nie były prawidłowe, lub też zmieniły się, dostawcy danych mogą wnioskować o ich zmianę w BIK.
ŹRÓDŁO:kredyt-poradnik.pl

JAK DŁUGO DANE SĄ PRZECHOWYWANE W BIK ?

Informacje zgromadzone w BIK przechowywane sa przez cały czas trwania umowy z bankiem lub SKOK oraz po wygaśnięciu zobowiązania: - przez okres wskazany w upoważnieniu udzielonym przez klienta (w przypadku klientów regularnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banku lub SKOK), - przez okres nie dłuższy niż 5 lat bez zgody klienta (w przypadku gdy klient opóźniał się ponad 60 dni ze spłata zobowiązania wobec banku i upłynęło 30 dni od powiadomienia go przez bank z ostrzeżeniem o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody). W przypadku zapytań złożonych przez banki i SKOK-i, przez okres 1-go roku od momentu złożenia zapytania. Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów. NA JAKIEJ PODSTAWIE DZIAŁA BIK ? Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem banki, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: - bankom – informacji, stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych, - instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów – informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te sa niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń. 
ŹRÓDŁO:kredyt-poradnik.pl
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW