przeważnie nie trzeba określać na co potrzebne są nam pieniądze. Daje to sporą dowolność; kredyt gotówkowy jest jedną z najbardziej korzystnych opcji, gdy budżet naszego gospodarstwa domowego przeżywa nagły kryzys finansowy; kredyt gotówkowy może być zaciągnięty nawet na kwotę 100 tysięcy złotych; formalności, w porównaniu z innymi rodzajami kredytu, są niewielkie, często wręcz ograniczone do niezbędnego minimum. Jest więc to wygodny i stosunkowo szybki sposób na uzyskanie potrzebnych środków pieniężnych; możliwość załatwienia wstępnych formalności przez Internet, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo czasu; kredyt gotówkowy przyznawany jest stosunkowo szybko. Decyzja zazwyczaj zapada w ciągu jednego dnia roboczego. Natomiast, gdy od razu dostarczymy bankowi wszystkie niezbędne dokumenty oraz gdy bank może szybko sprawdzić naszą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, to często wystarczy zaledwie kilkanaście minut na podjęcie decyzji. W chwili, jej zapadnięcia pieniądze są praktycznie od razu do naszej dyspozycji. Niektórzy więc określają kredyty gotówkowe mianem szybkich pożyczek; kredyt gotówkowy można otrzymać w najbardziej dogodnej dla siebie formie: czek bankowy, gotówka, przelew. W ostatnim przypadku można również przelać pieniądze na konto bankowe w innym banku niż ten w którym zaciągnęliśmy kredyt gotówkowy. Istnieje także możliwość podziału przyznanej, w umowie kredytowej, kwoty na transze; niezależnie od tego jaką kwotę chcemy od banku pożyczyć, nie ma wymogu wkładu własnego; kredyt gotówkowy daje możliwość dopasowania okresu spłaty do własnych możliwości, tak aby wielkość rat była rozsądna w stosunku do płaconych odsetek; kredyt gotówkowy posiada istotne udogodnienie w postaci możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych opłat; kredyty gotówkowe w ofertach różnych banków zawierają także szereg innych udogodnień, jak np.: zwolnienie z odsetek w okresie kilku miesięcy, możliwość wstrzymania spłaty, malejące raty itd.
Najlepsze Kredyty samochodowe ,mieszkaniowe 2014 rok
NOWE POŻYCZKI CHWILÓWKI  są produktem finansowym oferowanym przez różne instytucje kredytowe. Istotą kredytów tego rodzaju jest „pożyczanie” pieniędzy na dowolny cel. Z tego też powodu jest najbardziej popularnym produktem na rynku usług bankowych. Formalności w wielu przypadkach ograniczają się do minimum. W zależności od kwoty nie są konieczne nawet zaświadczenia o dochodach – wystarczy tylko dokument potwierdzający tożsamość.  
NOWE POŻYCZKI gotówkowe charakteryzują się dość wysokim oprocentowaniem (w porównaniu z kredytami hipotecznymi) oraz krótkim okresem kredytowania. Choć istnieją banki, które udzielają kredytów nawet na 8 lat, to w większości przeważają instytucje oferujące pomoc do 2-3 lat. Kredyty tego rodzaju charakteryzują się również określoną kwotą maksymalną. Najczęściej kwoty sięgają od kilkuset złotych do 100 tysięcy złotych.

POŻYCZKI HIPOTECZNE z DOPŁATĄ W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM.

Które banki udzielą kredytu w programie rodzina na swoim?
Kredytów z dopłatami udzielają banki, ale również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W BGK nie otrzymamy, więc bezpośrednio takiego kredytu, ale na pewno zostaniemy skierowani do jednego z banków współpracujących. Wniosek o kredyt z dopłatami podlega takiej samej ocenie kredytowej, jak kredyty komercyjne. Wymagana będzie, więc zdolność kredytowa na takim samym poziomie.

Jakie warunki musi spełniać kredytowana nieruchomość?

Ubiegając się o kredyt preferencyjny W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM  składamy pisemne oświadczenie, że nie przysługuje nam tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny. A dodatkowo powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 mkw. i 140 mkw. Czyli nie skorzystamy z kredytu preferencyjnego, jeśli nasz dom będzie miał, chociażby 200 mkw. Jednoosobowe gospodarstwa domowe korzystają z dofinansowania na innych zasadach. Nabywane mieszkanie może mieć powierzchnię nie przekraczającą 50 m kw. Nie można również skorzystać z kredytu preferencyjnego, gdyby zamarzyła się nam budowa domu np. nad Adriatykiem. Dofinansowanie jest tylko dla kredytów na nieruchomości, które są zlokalizowane w Polsce. Ważne jest również to, że dopłata może nie dotyczyć całego kredytu – są określone limity. Jeśli powierzchnia kredytowanej nieruchomości nie przekracza 50 mkw. dla mieszkania, 30 mkw. dla mieszkania dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i 70 mkw. dla domu, dopłata do kredytu będzie naliczana od całości kredytu. Jeśli natomiast powierzchnia kredytowanej nieruchomości przekroczy 50 mkw. dla mieszkania, 30 mkw. dla mieszkania „singla” i 70 mkw. dla domu, dopłata będzie naliczana od kwoty proporcjonalnie odpowiadającej relacji powierzchni 50 mkw. dla mieszkania, 30 mkw. dla mieszkania osoby samotnej i 70 mkw. dla domu do wielkości powierzchni kredytowanej nieruchomości. Koszt budowy domu, ale też cena zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, który ma być przedmiotem finansowania kredytu preferencyjnego nie może przekroczyć ustawowego limitu ceny. Limit ten oblicza się mnożąc cenę kredytowanej nieruchomości oraz średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Poniżej przedstawiamy średnie wskaźniki przeliczeniowe na IV kwartał 2011 r.
W pierwszym kwartale 2011 roku udzielono 13,2 tys. kredytów w rządowym programie Rodzina na Swoim. Ich wartość przekroczyła 2 mld 600 mln zł. Od początku funkcjonowania programu banki udzieliły ponad 100 tys. takich kredytów. Najwięcej przyznał ich PKO BP. Jak poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Mironczuk, wartość wszystkich kredytów udzielonych w programie RnS wyniosła 17,9 mld zł (stan na 18 kwietnia).. Rodzina na Swoim to rządowy program finansowego wsparcia dla rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Osoba, która otrzyma preferencyjny kredyt, przez 8 lat otrzymuje pomoc w postaci rządowych dopłat do odsetek.

Oznacza to, że klient w pierwszym okresie kredytowania będzie płacił ich o około 50 proc. mniej. Pieniądze z budżetu kraju na dopłaty do tych kredytów przekazuje BGK. Rozpoczęty w styczniu 2007 roku program ma wygasnąć z końcem przyszłego roku. Natomiast w 2011 r. mają zostać zaostrzone warunki przyznawania preferencyjnych kredytów. W 2007 roku udzielono zaledwie 4 tys. kredytów RnS na łączną kwotę 435 mln zł. Rok później było to 6,6 tys. kredytów wartych 853 mln zł. Natomiast w 2009 roku, kiedy rozpoczął się boom kredytów RnS, udzielono ich 30,8 tys. o łącznej wartości ponad 5,4 mld zł. W 2010 roku było to już 43,1 tys. kredytów wartych ponad 8 mld zł. Obecnie do udzielania preferencyjnych kredytów RnS upoważnionych jest 20 banków. Najwięcej z nich, od początku programu, udzieliły PKO BP (39-proc. udział w całości) oraz Bank Pekao (33-proc. udział). Pozostałe banki, które udzielają tych kredytów to m.in: Getin Noble Holding, Bank Millennium, Lukas Bank oraz Alior Bank.

  Rodzina na      swoim, czyli  kredyt z dopłatą

Rosnące koszty kredytów spędzają sen z powiek kredytobiorców. Wzrost oprocentowania, coraz wyższe kursy walutowe powodują, że koszty kredytowania w przeciągu ostatniego czasu wzrosły nawet o jedną trzecią. Szansą na obniżkę kosztów kredytu jest rządowy program „Rodzina na swoim”. Poznaj szczegóły programu.

DLA KOGO RODZINA NA SWOIM?

Program „Rodzina na swoim” wbrew nazwie nie jest skierowany wyłącznie do rodzin. Z preferencyjnych warunków skorzystać mogą: małżonkowie, osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko – małoletnie, uczące się (do ukończenia 25 roku życia) lub na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek), jednoosobowe gospodarstwa domowe („single”). Stroną umowy kredytowej mogą być także inne osoby. Jeśli kredytobiorca nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, to może zwrócić się o pomoc do najbliższej rodziny (m.in. rodzeństwa, dzieci, rodziców, teściów). Przystąpienie do długu krewnych nie powoduje utraty preferencyjnych warunków. Istotny jest jednak wymóg, by żaden z docelowych kredytobiorców nie był wcześniej beneficjentem preferencyjnej umowy kredytowej. Maksymalny wiek kredytobiorcy uzyskującego dofinansowanie nie może przekraczać 35 lat. Warunek ten spełnić musi co najmniej jeden z małżonków, jeśli o kredyt stara się małżeństwo. Limit nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Aby skorzystać z dopłaty nie można także posiadać w dniu zawarcia umowy kredytu: prawa własności lub współwłasności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w całości lub w części) , spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego, Nie można także być najemcą lokalu mieszkalnego. W przypadku singli wymóg jest bardziej restrykcyjny – kredytobiorca nie może być do dnia zawarcia umowy (czyli także w przeszłości!) właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Ustawa dopuszcza, w przypadku rodzin, jednakże wyjątki od tych sytuacji. Dopłaty można otrzymać gdy na dzień zawarcia umowy docelowy kredytobiorca jest najemcą, bądź przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że wraz z zawarciem umowy zobowiąże się on do: rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze prawo lokatorskie lub do zrzeczenia się tego prawa w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania prawa własności lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, bądź pozwolenia na użytkowanie wybudowanego domu jednorodzinnego.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW