przeważnie nie trzeba określać na co potrzebne są nam pieniądze. Daje to sporą dowolność; kredyt gotówkowy jest jedną z najbardziej korzystnych opcji, gdy budżet naszego gospodarstwa domowego przeżywa nagły kryzys finansowy; kredyt gotówkowy może być zaciągnięty nawet na kwotę 100 tysięcy złotych; formalności, w porównaniu z innymi rodzajami kredytu, są niewielkie, często wręcz ograniczone do niezbędnego minimum. Jest więc to wygodny i stosunkowo szybki sposób na uzyskanie potrzebnych środków pieniężnych; możliwość załatwienia wstępnych formalności przez Internet, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo czasu; kredyt gotówkowy przyznawany jest stosunkowo szybko. Decyzja zazwyczaj zapada w ciągu jednego dnia roboczego. Natomiast, gdy od razu dostarczymy bankowi wszystkie niezbędne dokumenty oraz gdy bank może szybko sprawdzić naszą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, to często wystarczy zaledwie kilkanaście minut na podjęcie decyzji. W chwili, jej zapadnięcia pieniądze są praktycznie od razu do naszej dyspozycji. Niektórzy więc określają kredyty gotówkowe mianem szybkich pożyczek; kredyt gotówkowy można otrzymać w najbardziej dogodnej dla siebie formie: czek bankowy, gotówka, przelew. W ostatnim przypadku można również przelać pieniądze na konto bankowe w innym banku niż ten w którym zaciągnęliśmy kredyt gotówkowy. Istnieje także możliwość podziału przyznanej, w umowie kredytowej, kwoty na transze; niezależnie od tego jaką kwotę chcemy od banku pożyczyć, nie ma wymogu wkładu własnego; kredyt gotówkowy daje możliwość dopasowania okresu spłaty do własnych możliwości, tak aby wielkość rat była rozsądna w stosunku do płaconych odsetek; kredyt gotówkowy posiada istotne udogodnienie w postaci możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych opłat; kredyty gotówkowe w ofertach różnych banków zawierają także szereg innych udogodnień, jak np.: zwolnienie z odsetek w okresie kilku miesięcy, możliwość wstrzymania spłaty, malejące raty itd.
Najlepsze Kredyty samochodowe ,mieszkaniowe 2014 rok
NOWE POŻYCZKI CHWILÓWKI  są produktem finansowym oferowanym przez różne instytucje kredytowe. Istotą kredytów tego rodzaju jest „pożyczanie” pieniędzy na dowolny cel. Z tego też powodu jest najbardziej popularnym produktem na rynku usług bankowych. Formalności w wielu przypadkach ograniczają się do minimum. W zależności od kwoty nie są konieczne nawet zaświadczenia o dochodach – wystarczy tylko dokument potwierdzający tożsamość.  
NOWE POŻYCZKI gotówkowe charakteryzują się dość wysokim oprocentowaniem (w porównaniu z kredytami hipotecznymi) oraz krótkim okresem kredytowania. Choć istnieją banki, które udzielają kredytów nawet na 8 lat, to w większości przeważają instytucje oferujące pomoc do 2-3 lat. Kredyty tego rodzaju charakteryzują się również określoną kwotą maksymalną. Najczęściej kwoty sięgają od kilkuset złotych do 100 tysięcy złotych.

raty malejące czy równe ?

Kredyt hipoteczny można spłacać w ratach równych lub malejących. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Wybór rodzaju rat kredytu hipotecznego należy poważnie przemyśleć. Powinien być on dostosowany do indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Sprawdź teraz najlepsze kredyty hipoteczne w naszej porównywarce! Raty malejące Banki w następujący sposób ustalają wysokość raty malejącej. Kwota kredytu dzielona jest przez liczbę rat kredytowych, która uzależniona jest od długości okresu kredytowania. Wynikiem jest tzw. kapitałowa części raty (udział faktycznie spłacanego zadłużenia). Do wyliczenia pozostaje tzw. odsetkowa część raty (udział faktycznego kosztu kredytu). Jest ona uzależniona od wysokości oprocentowania. Jeżeli kredyt spłacany jest w okresach miesięcznych (najbardziej popularna forma), to dla kalkulacji odsetkowej części raty bank dzieli oprocentowanie w ujęciu rocznym (takie jest podawane w umowie) przez 12 (liczba miesięcy w roku) i mnoży przez bieżące saldo zadłużenia. Uzyskany wynik to właśnie wysokość miesięcznych odsetek od kredytu. Wysokość kredytu z czasem spada, ponieważ co miesiąc spłacamy kolejne raty, co z kolei powoduje zmniejszanie odsetkowej części raty, a więc stopniowe zmniejszanie miesięcznych płatności na rzecz banku. Raty równe W tym przypadku bank - z użyciem specjalnego matematycznego algorytmu - ustala dla zadanych parametrów (oprocentowanie, okres, wysokość kredytu) poziom równej raty kredytowej. Udział części kapitałowej i odsetkowej zmienia się w każdym miesiącu, ale rata pozostaje stała, o ile nie zmieniają się wspomniane parametry kredytu i dodatkowo – w przypadku kredytów walutowych – kurs walutowy. Plusy rat równych Raty równe są niższe od rat malejących w pierwszym okresie kredytowania. Zwykle, przy tych samych parametrach kredytu, wysokość rat równych i malejących zrównuje się pomiędzy 1/3 i 2/3 czasu trwania spłaty kredytu. Z uwagi na to, że w przy ratach malejących zdolność kredytowa liczona jest od wysokości pierwszej raty, która jest wyższa od raty równej, decydując się na raty równe klient automatycznie zwiększa swoją zdolność kredytową. Uzyskanie kredytu w takim systemie jest łatwiejsze. Wybierając raty równe można też liczyć na większą kwotę kredytu. Klient zyskuje też większą płynność finansową - w wariancie rat równych w kieszeni kredytobiorcy zostaje więcej pieniędzy, które może przeznaczyć chociażby na wykończenie czy urządzenie mieszkania. Plusy rat malejących Zestawiając harmonogram spłat w wariancie rat równych i malejących okazuje się, że niższy koszt odsetkowy otrzymamy w przypadku rat malejących. Ten fakt może przemawiać za wyborem tej opcji. Warto jednak pamiętać, że w wariancie rat równych przez pewien okres spłaty kredytu płacimy niższe raty niż w systemie rat malejących (różnica w wysokości rat). Oszczędzanie, regularne inwestowanie tej różnicy powinno zdecydować o większej atrakcyjności rat równych. Lepsze raty równe, ale trzeba inwestować Wariant spłat w ratach równych wydaje się więc lepszy od opcji rat malejących. Dlaczego? Ponieważ kredytobiorca: - ma większą płynność finansową (może finansować inne bieżące potrzeby) - ma większą zdolność kredytową. Warto pamiętać jednak, że przeznaczanie różnicy w wysokości kosztu obsługi kredytu w wariancie rat równych po prostu na konsumpcję spowoduje, że ten wariant okaże się droższy od wariantu spłat w ratach malejących.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW