przeważnie nie trzeba określać na co potrzebne są nam pieniądze. Daje to sporą dowolność; kredyt gotówkowy jest jedną z najbardziej korzystnych opcji, gdy budżet naszego gospodarstwa domowego przeżywa nagły kryzys finansowy; kredyt gotówkowy może być zaciągnięty nawet na kwotę 100 tysięcy złotych; formalności, w porównaniu z innymi rodzajami kredytu, są niewielkie, często wręcz ograniczone do niezbędnego minimum. Jest więc to wygodny i stosunkowo szybki sposób na uzyskanie potrzebnych środków pieniężnych; możliwość załatwienia wstępnych formalności przez Internet, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo czasu; kredyt gotówkowy przyznawany jest stosunkowo szybko. Decyzja zazwyczaj zapada w ciągu jednego dnia roboczego. Natomiast, gdy od razu dostarczymy bankowi wszystkie niezbędne dokumenty oraz gdy bank może szybko sprawdzić naszą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, to często wystarczy zaledwie kilkanaście minut na podjęcie decyzji. W chwili, jej zapadnięcia pieniądze są praktycznie od razu do naszej dyspozycji. Niektórzy więc określają kredyty gotówkowe mianem szybkich pożyczek; kredyt gotówkowy można otrzymać w najbardziej dogodnej dla siebie formie: czek bankowy, gotówka, przelew. W ostatnim przypadku można również przelać pieniądze na konto bankowe w innym banku niż ten w którym zaciągnęliśmy kredyt gotówkowy. Istnieje także możliwość podziału przyznanej, w umowie kredytowej, kwoty na transze; niezależnie od tego jaką kwotę chcemy od banku pożyczyć, nie ma wymogu wkładu własnego; kredyt gotówkowy daje możliwość dopasowania okresu spłaty do własnych możliwości, tak aby wielkość rat była rozsądna w stosunku do płaconych odsetek; kredyt gotówkowy posiada istotne udogodnienie w postaci możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych opłat; kredyty gotówkowe w ofertach różnych banków zawierają także szereg innych udogodnień, jak np.: zwolnienie z odsetek w okresie kilku miesięcy, możliwość wstrzymania spłaty, malejące raty itd.
Najlepsze Kredyty samochodowe ,mieszkaniowe 2014 rok
NOWE POŻYCZKI CHWILÓWKI  są produktem finansowym oferowanym przez różne instytucje kredytowe. Istotą kredytów tego rodzaju jest „pożyczanie” pieniędzy na dowolny cel. Z tego też powodu jest najbardziej popularnym produktem na rynku usług bankowych. Formalności w wielu przypadkach ograniczają się do minimum. W zależności od kwoty nie są konieczne nawet zaświadczenia o dochodach – wystarczy tylko dokument potwierdzający tożsamość.  
NOWE POŻYCZKI gotówkowe charakteryzują się dość wysokim oprocentowaniem (w porównaniu z kredytami hipotecznymi) oraz krótkim okresem kredytowania. Choć istnieją banki, które udzielają kredytów nawet na 8 lat, to w większości przeważają instytucje oferujące pomoc do 2-3 lat. Kredyty tego rodzaju charakteryzują się również określoną kwotą maksymalną. Najczęściej kwoty sięgają od kilkuset złotych do 100 tysięcy złotych.

Zmiany na rynku mieszkaniowym w Polsce w 2012 roku

Rok 2012 przynosi kilka zmian, które mogą okazać się bardzo istotne dla przyszłych klientów deweloperów i biur nieruchomości. Wydaje się, że dwie najważniejsze zmiany to wejście w życie tzw. ustawy deweloperskiej oraz niektórych przepisów nowej rekomendacji S. Zapisy ustawy deweloperskiej, która ma za zadanie uregulować zasady nabywania lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych od firm deweloperskich, wchodzą w życie 29 kwietnia 2012 roku. Z kolei nowa rekomendacja S, której przepisy zmienią m.in. zasady liczenia zdolności kredytowej osób zaciągających kredyt hipoteczny, zaczynają w pełni obowiązywać z początkiem roku 2012. Warto dodać, że część zapisów dokumentu przygotowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, które m.in. zobowiązują banki do wnikliwszej analizy ryzyka związanego z udzielanymi kredytami, obowiązuje już od lipca 2011 roku. Celem ustawy „o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”, zwanej potocznie ustawą deweloperską, jest zapewnienie jak najpełniejszej ochrony klientom firm deweloperskich i ograniczenie ryzyka związanego z zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym. Niektóre przepisy nowej ustawy można uznać za rewolucyjne, ponieważ istotnie zmienią one obowiązujący dotychczas sposób nabywania nieruchomości od deweloperów. owością jest zawarta w ustawie definicja umowy deweloperskiej, na podstawie której deweloper zobowiązuje się po ukończeniu inwestycji ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności zakupionego przez niego mieszkania lub domu, w zamian za ustalone przez strony umowy świadczenie pieniężne. Umowa deweloperska zajmie miejsce zawieranej dotychczas w tej sytuacji umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży. Co ważne, zapisy nowej ustawy nakazują, aby zawarcie umowy deweloperskiej zawsze odbywało się w formie aktu notarialnego, a roszczenia nabywcy wynikające z zawarcia tej umowy obowiązkowo były ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. Do tej pory, umowy przedwstępne mogły być zawierane w zwykłej formie pisemnej, a ujawnienie w księdze wieczystej roszczeń nabywcy w związku z zawarciem takiej umowy nie było przymusowe. Ponadto, ustawa nakłada na deweloperów szereg nowych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność założenia dla każdej realizowanej inwestycji rachunku powierniczego, na którym będą gromadzone wpłaty od klientów. W przypadku upadłości dewelopera, ze środków zgromadzonych na rachunku powierniczym, w pierwszej kolejności będą zaspakajane roszczenia nabywców mieszkań. Ustawa dopuszcza możliwość zakładania dwóch rodzajów rachunków powierniczych – otwartych i zamkniętych. W przypadku rachunków powierniczych otwartych, zdeponowane na nim środki są wypłacane deweloperowi w transzach po zakończeniu kolejnych etapów budowy. W przypadku rachunków powierniczych zamkniętych, wypłata środków dokonywana jest jednorazowo po przeniesieniu na nabywcę prawa własności zakupionego mieszkania. Innym ważnym obowiązkiem, który ustawa nakłada na deweloperów jest dostarczenie każdemu klientowi prospektu informacyjnego. Wedle nowych przepisów dokument ten ma zawierać wszystkie istotne informacje na temat realizowanej inwestycji oraz nabywanego mieszkania lub domu. Prospekt ma ponadto zawierać informacje na temat sytuacji finansowej dewelopera. Wiele z wprowadzonych przepisów jest bardzo potrzebnych do zapewnienia lepszej ochrony nabywcom nowych mieszkań i domów, jednak ustawa została krytycznie przyjęta przez branżę deweloperską. Po części dlatego, że nowe przepisy spowodują wzrost kosztów tej działalności. Większość firm z pewnością i tak przerzuci je na klientów, wliczając je do cen mieszkań. iemiłą niespodzianką czekającą w nowym roku wszystkich kredytobiorców, zwłaszcza tych, którzy planują zaciągnąć kredyt w walucie obcej, jest wejście w życie nowej rekomendacji S. Komisja Nadzoru finansowego postanowiła zaostrzyć w niej metody obliczania zdolności kredytowej, która mogła być wyliczana dla maksymalnie 25-letniego okresu spłaty kredytu. Zmienią się również rekomendowane wysokości wskaźnika DTI, czyli wysokości sumy rat zaciągniętych pożyczek w stosunku do osiąganych dochodów. Wskaźnik ten wyniesie dla kredytów walutowych 42%, a nie jak dotychczas 50%. Szacuje się, że nowa rekomendacja wpłynie na zmniejszenie zdolności kredytowej kredytobiorców o kilka, maksymalnie kilkanaście procent. Nowe zasady udzielania kredytów nie powinny spowodować istotnego spadku popytu na mieszkania. Najprawdopodobniej nabywcy, z uwagi na niższą zdolność kredytową, zweryfikują swoje plany dotyczące metrażu lub lokalizacji kupowanego lokalu, zamiast odkładać w czasie decyzję o jego zakupie. źródło: Północ Nieruchomości
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW